اوجاقلو ماحمود (تایماز)
ماحمود اوجاقلونون بلاقی
+0

جهالت از نوع سنتی و روشنفکری!؟

فرخنده دختری  افغان بود که با جهالت یک دعانویس و حمله وحشیانه عده ای از سنتی های جامعه ی خود به اتهام قرآن سوزی کشته و سپس آتش زده شد. این اتهام اگر درست بوده باشد می بایست در یک دادگاه صالحه مورد بررسی و طرح دعوی می شد.این گونه دادگاه های خیابانی مذموم و نکوهیده است. من هم با جامعه افغان و همچنین زنان اظهار همدردی می نمایم.
اما در آن سو عده ای نیز به بهانه حمایت از فرخنده قرآن کریم را سوزاندند.هر دو جهالتی از یک جنس هستند.
آچار سؤزلر : کشتار, قرآن سوزی, دختر افغان,

گؤنده ر 100 درجه کلوب دات کام گؤنده ر     بؤلوم لر: اولایلار
آرشیو
سون یازی لار
یولداش لار
سایغاج
ایندی بلاق دا : نفر
بوگونون گؤروشو : نفر
دونه نین گؤروشو : نفر
بوتون گؤروش لر : نفر
بو آیین گؤروشو : نفر
باخیش لار :
یازی لار :
یئنیله مه چاغی :